คำ!!นะนำในการค้นหา

1). ผู้ค้นหาข้อมูลหนังสือ สามารถกรอก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ ลงไปในช่องค้นหาเพื่อทำการค้นหาได้โดยที่เว้นช่องว่างของประโยคคำค้นหา
   เช่น "สอนภาษา วุฒิพงศ์"

2). เมื่อกรอกข้อมูลการค้นหาเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่มสีเหลือง เพื่อค้นหาข้อมูลหนังสือ

System name: School-One Activated by: Free license Version: 2.0